Přezkoumání trochu jinak, aneb proč se vyplatí na konci roku oslavit neúspěchy?

18.12. 2019Dagmar Urbanová2471x

Konec roku 2019 je tady a jako obvykle si nejsme jisti, jak k tomu došlo. Konec roku znamená, že máme další rok v podnikání za sebou. Věřím, že na milnících, jako je například konec roku, je dobré se vždy na chvíli zastavit a uvědomit si, jak velký úspěch je každý další rok v podnikání.

Jeden z významných požadavků všech systémových norem je „přezkoumání“. Nalezneme jej v normě ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí), ISO/IEC 27001 (bezpečnost informací) nebo např. i v nové ISO 45001 (bezpečnost práce). Přezkoumání se dokládá zpravidla zprávou, která se komponuje 1x za kalendářní, či hospodářský rok a dlužno dodat, že se jedná o ne příliš oblíbenou povinnost. Možná proto, že je potřeba shromáždit data z různých zdrojů a manažeři, kteří jsou tímto pověřeni, často nemají ze své pozice ten správný úhel pohledu. Jde jim hlavně o správné vyplnění kolonek tak, jak ukládá norma a zaměřují se na jednotlivá data a čísla bez kontextu.

Zkusme se u příležitosti konce roku podívat na povinné přezkoumání více podnikatelským okem…

Pokud nehodnotíte hospodářský, ale kalendářní rok, tak v tuto chvíli už je téměř hotovo a je skvělý čas na seznam všech výher a úspěchů v tomto roce. Jaké produkty jsme vytvořili? Kolik produktů prodali? Jaké projekty jsme dokončili? Jaké služby jsme úspěšně dodali? Kolik nových zákazníků získali? Je důležité si připomenout, co se podařilo, jak daleko jsme se dostali, i když to třeba zcela nenaplnilo naše cíle.

Stejně jako dobré věci, i zde se s největší pravděpodobností v každé organizaci vyskytla nějaká selhání, nezdary, neúspěch (slovy normy: neshody, reklamace, neuzavřené smlouvy).

Zamysleme se, nebo ještě lépe napišme, co se stalo. Jak jsme to zvládli? Co bychom mohli příští rok udělat jinak, abychom se ujistili, že k tomu nedojde znovu, nebo je čas mírně změnit směr? Neúspěchy jsou stejně důležité lekce jako výhry. Dobře zformulované přezkoumání ukáže dobré i špatné výsledky a umožní nám získat přehled o firmě z nadhledu, a pokud porovnáme i předchozí přezkoumání, projeví se meziroční výkyvy a trendy, které nám pomohou v plánování příštího roku.

Takže proč slavit neúspěchy? Americký podnikatel Malcolm Forbes to stručně vyjádřil takto: „Neúspěch je úspěch, pokud se z něj něco naučíme.“

Dagmar pečuje o celý projekt ISOSERVIS, jehož úkolem je přibližovat normy managementu malým a středním firmám. Její vášní je proměňovat chaos ve smysluplné systémy a vyhledávat vždy ta nejjednodušší řešení.