Certifikace a recertifikace

23.10. 2019 (Aktualizováno: 5.12. 2019)Dagmar Urbanová3252x

Po zavedení systému managementu podle vybrané normy ISO se organizace zpravidla ucházejí o certifikaci. Certifikace je proces, začínající certifikačním auditem a končící vydáním certifikátu. Certifikační orgán je nezávislá právnická osoba a jeho výběr záleží na organizaci. Důležitým kritériem při výběru je, zda má pro Váš obor autorizaci a nezanedbatelným faktorem je též přístup konkrétního certifikačního auditora. Smlouva s certifikačním orgánem je uzavírána zpravidla na 3leté období do následující tzv. recertifikace. Před recertifikačním auditem se podává nová žádost a uzavírá se nová smlouva opět na 3 roky a po úspěšné recertifikaci je obnoven certifikát. Na kontrolu však přichází certifikační auditor každý rok na  tzv. kontrolní (dozorový, dohledový) audit, aby ověřil, zda systém stále plní požadavky normy. Pokud jsou zjištěny vážné systémové neshody, má právo certifikační orgán certifikát organizaci odebrat.

V ISOSERVISU Vám rádi pomůžeme zorientovat se při výběru certifikačního orgánu, dále zjistit, zda je zvolený certifikační orgán akreditován pro Váš obor a v neposlední řadě díky dlouholeté spolupráci s vybranými certifikačními subjekty – optimalizovat náklady za audity. V případě dlouhodobé spolupráce můžeme našim klientům poskytovat odbornou podporu při auditu, či je přímo u auditu zastupovat.

Spolupracujeme zejména s těmito certifikačními společnostmi:

QESCERT, s.r.o. https://www.qes-cert.cz/
EURO CERT CZ, a.s. https://www.eurocert.cz/
3EC International, s.r.o. https://3ec.cz/
TÜV SÜD Czech s.r.o. https://www.tuv-sud.cz/cz-cz

Dagmar pečuje o celý projekt ISOSERVIS, jehož úkolem je přibližovat normy managementu malým a středním firmám. Její vášní je proměňovat chaos ve smysluplné systémy a vyhledávat vždy ta nejjednodušší řešení.