Revize normy ISO 9001:2015

3.11. 2017 (Aktualizováno: 11.10. 2019)Dagmar Urbanová3771x

V září 2015 vyšla v originále nová revize normy ISO 9001. Jedná se o nejrozsáhlejší revizi této normy od roku 2008. Nová verze zohledňuje obrovské změny, které se dějí v celosvětovém podnikání, zejména v růstu sektoru služeb a v technologiích. Výzvy, kterým dnešní organizace čelí, se v průběhu let velmi změnily. Zejména zvýšená globalizace změnila způsoby podnikání a organizace v současnosti nabízejí mnohem komplexnější  zakázky. Je to reakce na zvýšené očekávání ze strany zákazníků i dalších zainteresovaných stran, které mají stále širší možnosti přístupu k informacím. ISO 9001 je aktualizováno s ohledem na toto nové prostředí.

O připravované revizi jste mohli zaslechnout již před rokem, či dvěma… Proces revize byl dlouhodobý a započal již v květnu 2012 předložením návrhu. V průběhu tří let byl tedy postupně předkládán a připomínkován návrh, předběžný návrh a nakonec finální návrh. Po finálním odsouhlasení byla dne 23. září 2015 publikována nová norma ISO 9001:2015.

České vydání normy pod označením ČSN EN ISO 9001:2016 vyšlo 1. 2. 2016.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015?

Nejmarkantnější změnou je nová struktura. Nový text ulehčí porozumění požadavkům a zejména usnadní integraci systémů podle dalších norem (například s ISO 14001, ISO 27001 a dalších). Toto usnadnění umožňuje postupný přechod na sjednocenou strukturu norem, kdy požadavky v jednotlivých kapitolách vybraných norem budou kompatibilní.

Dalším významným rozdílem je důraz na myšlení vycházející z rizik s cílem zabránit nežádoucím výsledkům. Toto bylo vždy součástí normy, nová verze však ještě jeho zvyšuje důležitost.

Praktickou změnou je také práce s dokumenty. Zmizel požadavek řízení dokumentů a záznamů a nejsou požadovány povinné dokumentované postupy (v předchozí verzi jich bylo 6). Nová norma pracuje pouze s pojmem dokumentovaná informace.

Jaké výhody přináší nová verze?

  • klade větší důraz na zapojení vedení
  • pomáhá řešit organizační rizika a příležitosti strukturovaným způsobem
  • používá zjednodušený jazyk a společnou strukturu a požadavky, což je zvlášť užitečné organizacím, které uplatňují více norem najednou
  • je uživatelsky přívětivější pro službové a na informacích založené organizace

V současné době máme ISO 9001:2008, co bychom měli nyní dělat?

Vydání z roku 2015 nahrazuje verzi z roku 2008. Vzhledem k tomu, že změny odrážejí potřeby podnikatelského světa dneška, doporučuje se aktualizovat systém řízení kvality a přizpůsobit nové verzi. Každá organizace je jiná, takže i kroky potřebné k přizpůsobení svého systému řízení budou pravděpodobně v každé organizaci jedinečné pro daný požadavek.

Tipy pro přechod na novou normu:

  1. Seznamte se s novou normou. Některé prvky se opravdu změnily, mnoho jich však zůstalo stejných.
  2. Identifikujte nedostatky, které vyžadují změny pro splnění nových požadavků.
  3. Stanovte si plán zavádění.
  4. Seznamte s novými informacemi všechny zúčastněné strany, které mají vliv na úspěšnost organizace.
  5. Připravte stávající management kvality na splnění revidovaných požadavků.
  6. Pokud jste certifikovaná společnost, oznamte svému certifikačnímu orgánu Váš přechod na novou verzi.

Období pro přechod na novou normu ISO 9001 je 3 roky od data vydání revize v původním znění (září 2015). To znamená, že po září 2018 bude již certifikát podle ISO 9001:2008 (resp. ČSN EN ISO 9001:2009) neplatný.

Konkrétní změny a požadavky naleznete v e-booku „Novinky a změny po revizi ISO 9001“.

Dagmar pečuje o celý projekt ISOSERVIS, jehož úkolem je přibližovat normy managementu malým a středním firmám. Její vášní je proměňovat chaos ve smysluplné systémy a vyhledávat vždy ta nejjednodušší řešení.