Revize normy ISO 14001:2015

8.4. 2016 (Aktualizováno: 5.2. 2019)Dagmar Urbanová4487x

Stejně jako norma ISO 9001, byla také revidována norma ISO 14001. Norma ISO 14001:2015 byla v originále publikována 15. září 2015.

Publikace české verze se obě normy dočkaly dokonce ve stejný den 1. února 2016. Český název normy pro životní prostředí je nyní aktuálně ČSN EN ISO 14001:2016 – Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití.

Jaké jsou hlavní změny v normě ISO 14001?

Zásadní změnou, podobně jako v normě ISO 9001:2015 je nová struktura do 10 kapitol podle Annex SL.

Cílem této změny je formálně sjednotit strukturu, termíny a definice všech norem pro systémy managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001- nově ISO 45001, a dalších) a zajistit tak jejich snazší integraci.

Mimo této změny norma požaduje:

  • environmentální management musí být součástí strategického řízení firem a organizací,
  • novou úlohu „vůdcovství“ pro vrcholový management,
  • implementaci proaktivních iniciativ na ochranu životního prostředí, jako například používání dlouhodobě udržitelných zdrojů a předcházení klimatickým změnám,
  • zohlednění životního cyklu produktů a služeb,
  • zaměření komunikační strategie na zainteresované strany.

Jaké je přechodné období?

Přechodná doba pro zavedení změn do současných systémů environmentálního managementu je 3 roky od vydání originálu normy ISO 14001:2015, to znamená do září 2018.

Je možné požádat o recertifikaci Vašeho systému podle nové normy ISO 14001:2015 i v případě, že ještě neskončila platnost certifikátu podle normy ISO 14001:2004.


 

Seznámit se s novou normou můžete v krátkém videu, ve kterém Vám pan Kevin McKinley – úřadující generální sekretář ISO a paní Annie-Marie Warris – předsedkyně podkomise, která připravovala revizi normy ISO 14001, sdělují, jak nová norma může pomoci při redukování dopadu činnosti organizací na životní prostředí.

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Dagmar pečuje o celý projekt ISOSERVIS, jehož úkolem je přibližovat normy managementu malým a středním firmám. Její vášní je proměňovat chaos ve smysluplné systémy a vyhledávat vždy ta nejjednodušší řešení.