Pocertifikační péče o systémy managementu

8.2. 2019 (Aktualizováno: 17.12. 2019)Dagmar Urbanová2270x

Získáním certifikátu systém řízení kvality nekončí. Naopak, smyslem většiny norem managementu je neustálé zlepšování. Pokud bude systém živý, funkční a hlavně efektivní, kvalita organizace poroste. To by měl být i důvod, proč (ať už jakýkoliv systém) organizace zavádějí. Systému je potřeba se věnovat, průběžně jej aktualizovat, vyhodnocovat uskutečněné činnosti, plánovat další činnosti a úkoly, a pravidelně celý systém prověřovat.

Přínosem systému určitě nemá být několik šanonů dokumentace navíc, ale zefektivnění práce a nastavení pořádku v činnostech organizace. Může se ale také stát, že se ohlásí zákazník a bude chtít provést dodavatelský audit, aby si ověřil, zda je pro něj daná organizace vhodným obchodním partnerem. Stejně tak se mohou organizaci nahlásit na kontrolu všelijaké dozorové orgány (např. krajská hygienická stanice, úřady práce, inspektoráty (bezpečnosti) práce, odbor životního prostředí, ČOI, nebo finanční úřad, živnostenský úřad apod.) Pro všechny tyto kontroly je aktuální systém managementu nespornou výhodou a leckdy může mnohé vyřešit. Nejen, že jsou průběžně řízeny všechny agendy uvnitř organizace, ale zpravidla je certifikát i důkaz o tom, že organizace dodržuje příslušné právní předpisy.

To, zda je systém stále v souladu se zvolenou normou prověřuje certifikační orgán kontrolním auditem pravidelně ve stejnou dobu každý rok a jedenkrát za 3 roky provádí tzv. recertifikační audit, po jehož úspěšném absolvování prodlužuje platnost certifikátu.

V péči o systémy managementu je vhodné spolupracovat s poradcem, který zná nejen normy ISO a jejich skutečné požadavky, ale zná i požadavky auditorů a nejlépe, pokud zná i prostředí organizace, tak aby mohl pomoci všechny tyto požadavky sladit.

Takovou službu nabízí i ISOSERVIS. Spolupráce zahrnuje přístup do uzavřené pracovní sekce webu ISOSERVIS, která obsahuje vzorové dokumenty a návody k požadavkům normy, dále služby interního auditora (provádí interní audity zvolených oblastí, nebo systému jako celku a navrhuje opatření ke zlepšení), připomínky termínů (audity, revize, školení apod.), navrhování nových dokumentů, případně návrhy na vyřazení nepotřebných dokumentů, informování o nových, či změněných právních a jiných požadavcích a zprostředkování komunikace s certifikačním orgánem.


Dagmar pečuje o celý projekt ISOSERVIS, jehož úkolem je přibližovat normy managementu malým a středním firmám. Její vášní je proměňovat chaos ve smysluplné systémy a vyhledávat vždy ta nejjednodušší řešení.