BOZP

Články kategorie BOZP
12.2. 2019 (Aktualizováno: 25.10. 2019)

Současné pojetí BOZP v organizacích

Vnímání a uplatňování BOZP v českých organizacích se v průběhu času mění. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byla sjednocována legislativa a od 1. ledna 2001 byla tehdejší novelou zákoníku práce do našeho právního...

29.1. 2019 (Aktualizováno: 5.12. 2019)

Co je norma ISO 45001?

ISO 45001 je mezinárodní norma a celé označení české verze je ČSN ISO 45001:2018. Obsahuje soubor procesů pro zlepšení bezpečnosti práce a nahrazuje normu OHSAS 18001. Název této normy zní: „Systémy managementu...