Co je norma ISO 14001

28.1. 2019Dagmar Urbanová2921x

ISO 14001 je zaměřena především na to, co organizace dělá pro odstranění škodlivých účinků na životní prostředí, způsobené její činností.

ISO 14001 je mezinárodní norma a celé označení poslední české verze je ČSN EN ISO 14001:2015.

Název této normy zní: „Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“ a česky jí vydává: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Norma je svou strukturou snadno kompatibilní s normou ISO 9001, tak lze snadno vybudovat integrovaný systém z obou těchto norem.

ISO 14001 je zaměřena především na to, co organizace dělá pro odstranění škodlivých účinků na životní prostředí, způsobené její činností.

Specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizace identifikovala aspekty, které ovlivňují životní prostředí, hodnotí jejich úroveň vlivu na životní prostředí a plánovala cíle, které zajistí trvalé snižování úrovně dopadu. Norma sama o sobě nestanovuje konkrétní kritéria environmentálního profilu.

Zavedení této normy umožní Vaší organizaci udržet krok s právními předpisy a vytvořit systém, který chrání Vás i Vaše zaměstnance.

Dagmar pečuje o celý projekt ISOSERVIS, jehož úkolem je přibližovat normy managementu malým a středním firmám. Její vášní je proměňovat chaos ve smysluplné systémy a vyhledávat vždy ta nejjednodušší řešení.