Kategorie: ISO 14001

Celý svět dnes slaví Den Země

Je to už 46 let, kdy byl poprvé 22. dubna oslaven Den Země. Když v roce 1970 Spojené státy organizovaly protestní setkání a výukové programy na podporu environmentálního hnutí, ale také...

Revize normy ISO 14001

Stejně jako norma ISO 9001, byla také revidována norma ISO 14001. Norma ISO 14001:2015 byla v originále publikována 15. září 2015. Publikace české verze se obě normy dočkaly dokonce ve stejný...