Služby

ISOSERVIS je partner pro malé a střední firmy v zavádění a udržování systémů managementu podle norem ISO a podpora v dodržování právních předpisů.


Nabízíme možnost individuálního přístupu a trvalé spolupráce.

Najměte si svého:

  • odborného konzultanta pro systémy podle norem ISO
  • nezávislého interního auditora
  • odborně způsobilé osoby pro BOZP
  • interního lektora systémů managementu pro zaměstnance
  • lektora Microsoft Office - NOVINKA!