ISOSERVIS již od roku 2008 pomáhá malým a středním firmám v zavádění norem ISO.

Poskytuje aktuální informace, návody, workshopy, školeníkonzultace v souladu s předpisy i mezinárodními trendy.

ISOSERVIS je partnerem pro

Firmy

které hledají jistou a seriozní cestu k certifikátům kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, nebo bezpečnosti informací.

Manažery kvality

kteří hledají srozumitelné návody a chtějí systémy managementu budovat jednoduše a přehledně s minimem administrativní zátěže.

Majitele firem

kteří si chtějí udělat obrázek o tom, co obnáší systémy managementu podle norem ISO a chtějí mít jistotu, že jejich firma plní požadované právní požadavky.

Vydáváme e-booky

Píšeme články:

Stejně jako norma ISO 9001, byla také revidována norma ISO 14001. Norma ISO 14001:2015 byla v originále publikována…
Celý článek
V září 2015 vyšla v originále nová revize normy ISO 9001. Jedná se o nejrozsáhlejší revizi této…
Celý článek
Interní audit je nástroj, s jehož pomocí organizace ověřují funkčnost a platnost celého systému, případně vybraných částí,…
Celý článek
Po zavedení systému managementu podle vybrané normy ISO se organizace zpravidla ucházejí o certifikaci. Certifikace je proces, začínající…
Celý článek

Budujeme s Vámi udržitelné systémy, pěstujeme dlouhodobé vztahy:

Klienti ISOSERVIS - reference