Štítek: normy

Revize normy ISO 14001

Stejně jako norma ISO 9001, byla také revidována norma ISO 14001. Norma ISO 14001:2015 byla v originále publikována 15. září 2015. Publikace české verze se obě normy dočkaly dokonce ve stejný...

Normy v e-shopu

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozšířil dostupnost českých technických norem a v polovině března spustil internetový obchod. Prodej a distribuci tištěných ČSN na území České republiky budou i...