ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Získávání kontaktních a osobních údajů

Vaše kontaktní a osobní údaje získávám jedině na základě jejich poskytnutí v rámci registračních formulářů na webech provozovaných Dagmar Urbanovou. Poskytnutí těchto údajů je z Vaší strany dobrovolné.

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře souhlasíte se zařazením Vámi vyplněných osobních údajů do databáze fyzické osoby: Dagmar Urbanová, se sídlem: Strančická 37/3339, Praha 10, PSČ 100 00, IČ 63618567, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

  • Prohlášení

Dagmar Urbanová prohlašuje, že je platně registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 00063351/001.

  • Zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a plně respektuji důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Dagmar Urbanová používá Vaše údaje k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, jež zahrnuje také informování o mých službách a činnosti. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

  • Možnost odhlášení

Údaje, které poskytujete, slouží k informování o mých službách a činnosti. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. Pokud si to vyžádáte, odstraním Vaše kontaktní údaje z mé databáze.

  •  Postoupení osobních údajů

Osobní údaje nejsou svévolně poskytovány třetím stranám. Osobní údaje mohou být postoupeny státním zařízením a úřadům, a to pouze v rámci závazných právních předpisů.

  • Právo na informace

Na požádání Vám Dagmar Urbanová písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opraví.

  • Dotazy

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na isoservis@isoservis.cz, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

  • Cookies

Webové stránky ISOservis mohou používat cookies k tomu, aby provozovatel mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho webové stránky optimalizovat. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače tyto stránky navštívili, k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.