Nová norma ISO 9001:2015

V září 2015 vyšla v originále nová revize normy ISO 9001. Jedná se o nejrozsáhlejší revizi této normy od roku 2008. Nová verze zohledňuje obrovské změny, které se dějí v celosvětovém...

Celý svět dnes slaví Den Země

Je to už 46 let, kdy byl poprvé 22. dubna oslaven Den Země. Když v roce 1970 Spojené státy organizovaly protestní setkání a výukové programy na podporu environmentálního hnutí, ale také...

Revize normy ISO 14001

Stejně jako norma ISO 9001, byla také revidována norma ISO 14001. Norma ISO 14001:2015 byla v originále publikována 15. září 2015. Publikace české verze se obě normy dočkaly dokonce ve stejný...

Normy v e-shopu

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozšířil dostupnost českých technických norem a v polovině března spustil internetový obchod. Prodej a distribuci tištěných ČSN na území České republiky budou i...