NENECHTE SVŮJ ISO CERTIFIKÁT ZESTÁRNOUT.

Pečujte o svůj zavedený systém ISO a kvalita Vaší firmy poroste.


Péče o ISO

Máte už nějakou dobu zavedený systém podle normy ISO 9001? A jste si jistí, že kdyby se Vám ohlásil na zítra například zákazník, že přijede provést dodavatelský audit, shledá Váš systém aktuální? Investovali jste do svého systému již mnoho. Nenechte si Vaše investice (finanční, časové, technické, personální i duševní) znehodnotit. Využívejte této Vaší přidané hodnoty ke svému prospěchu a zařadíte se mezi firmy, které rostou v souladu s nejnovějšími trendy a aktuálními právními požadavky. Držte krok s nejnovějšími požadavky norem a žádná kontrola Vás nezaskočí.

Více informací →

Interní audity ISO

Interní audit je povinný prvek Vašeho zavedeného systému. S jeho pomocí ověříte funkčnost a platnost Vašeho systému v aktuálním čase. Naplánujte si interní audit podle svého - tak často a v čase, který Vám bude vyhovovat.

Více informací →

Články

Celý svět dnes slaví Den Země.

Je to už 46 let, kdy byl poprvé 22. dubna oslaven Den Země. Když v roce 1970 Spojené…

Celý článek

Revize normy ISO 14001

Stejně jako norma ISO 9001, byla také revidována norma ISO 14001. Norma ISO 14001:2015 byla v originále publikována…

Celý článek

Normy v e-shopu

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozšířil dostupnost českých technických norem a v polovině března spustil…

Celý článek

Budujte firmu, která předchází požadavkům svých zákazníků a kde se cítí dobře Vaši zaměstnanci i obchodní partneři. Včasné a průběžné informace ze světa managementu Vám pomohou významně zlepšit kvalitu Vaší práce.